obrázky
Vítáme Vás v knihovně
je neděle 17. listopadu 2019


Ceník služeb

Čtenářské poplatky:

 • přihláška za čtenáře – 20,- Kč
 • přihláška za čtenáře – děti, studenti, důchodci, ZTP – 10,- Kč
 • čtenářský poplatek – 80,- Kč / pololetí
 • čtenářský poplatek – děti, studenti, důchodci, ZTP – 50,- Kč / pololetí
 • důchodci nad 70 let – zdarma
 • poplatek za vyřízení MVS – za každý svazek – 50,- Kč
 • rezervace – 5,- Kč

Sankční poplatky:

 • vystavení plastikového čtenářského průkazu při ztrátě a poškození – 30,- Kč
 • vystavení nového průkazu při čtenářem nezaviněných změnách (příjmení, adresa atd.) – zdarma
 • ztráta a úplné zničení publikace – její plná cena + 50% z ceny knihy
 • částečné poškození publikace do výše 50% plné ceny

Upomínací řízení:

 • I. upomínka 7,- Kč za knihovní jednotku
 • II. upomínka 12,- Kč za knihovní jednotku
 • III. upomínka 22,- Kč za knihovní jednotku
 • předsoudní upomínka 50,- Kč za knihovní jednotku
 • vyrozumění e-mailem – 10,-Kč
 • poštovné – dle aktuálního tarifu pošty

Využití služby Internetu:

 • využití služeb Internetu je zdarma pro registrované čtenáře knihovny – 1 hod. denně
 • využít služeb Internetu ve studovně mohou pouze návštěvníci starší 15 let (děti mohou využívat internet pouze v dětském oddělení)
 • 1 strana A4 tisku – černobíle – 5,-Kč
 • 1strana A4 tisku – barevně – 10,-Kč

využití služeb Internetu musí být v souladu s Knihovním řádem Městské knihovny Rumburk

Kopírování:

 • 1 arch A4 jednostranně – 2,- Kč
 • 1 arch A4 oboustranně – 3,- Kč
 • 1 arch A3 jednostranně – 3,- Kč
 • 1 arch A3 oboustranně – 5,- Kč

Při větším objemu poskytovaných služeb je možné s uživatelem dohodnout smluvní cenu
(dohodou s ředitelem knihovny)

Nabídka kávy De´Longhi:

 • Espresso – 20,-Kč
 • Cappuccino – 30,-Kč
 • Café Latte – 30,-Kč