Oddělení pro dospělé čtenáře se studovnou

Největší a nejvíce navštěvované je oddělení pro dospělé čtenáře se studovnou.

Výpůjční doba

 • Pondělí 9:00 - 17:30
 • Úterý 13:00 - 17:30
 • Středa 9:00 - 17:30
 • Čtvrtek 13:00 - 17:30
 • Pátek 9:00 - 13:30
 • Sobota 8:00 - 11:00
Oddělení pro dospělé čtenáře se studovnou
více než 40 000 svazků94 titulů periodik, sbírky zákonů, brožury, mapy, ...

Oddělení pro dospělé čtenáře se studovnou

Největší a nejvíce navštěvované je oddělení pro dospělé čtenáře se studovnou. Čtenáři mají možnost volného výběru české a světové beletrie, naučné literatury a cizojazyčných publikací, možnost využití meziknihovní výpůjční služby. Součástí oddělení je studovna s prezenčním fondem, denním tiskem a časopisy. Jsou zde umístěny počítače pro vyhledávání v on-line katalogu knihovního fondu s možností využití souborného katalogu Tritius, dále počítače s připojením na internet.

Fond

Plně automatizovaný systém, půjčování přes RFID (radiofrekvenční identifikační kód) i přes čárový kód, volný výběr, přibližně kolem 40 000 svazků a 94 titulů periodik, Sbírky zákonů, brožury, mapy…

Služby

 • půjčování české a světové beletrie, naučné literatury, periodik, brožur…
 • informace o fondech knihovny a jejich službách
 • studovna encyklopedií a informační literatury, regionální literatury a periodik
 • ON-LINE katalog fondu knihovny s napojením na SKAT uživatelů LANius
 • meziknihovní výpůjční služba (vyžádání literatury, která není ve fondu)
 • rezervování půjčené literatury
 • přístup k internetu pro registrované i neregistrované (u neregistrovaných za poplatek dle ceníku knihovny)
 • informační služby z elektronických databází knihovny (Česká národní bibliografie a SKAT uživatelů)
 • zvuková knihovna s PC stanici napojena na internet pro slabozraké občany s možností využití lupy
 • samoobslužné půjčování knih prostřednictvím RFID systému (čtenář si knihu vyhledá, načte přes RFID pracovní desku na své čtenářské konto a odchází
 • metodická pomoc při půjčování e-knih