Ceník služeb

čtenářské poplatky, virtuální realita, kopírování, pronájem, ...

Ceník služeb Městské knihovny Rumburk

Čtenářské poplatky

přihláška čtenáře 20,- Kč
přihláška čtenáře – děti, studenti, důchodci, ZTP 10,- Kč
čtenářský poplatek - roční 160,- Kč
čtenářský poplatek - půlroční 80,- Kč
čtenářský poplatek - děti, studenti, důchodci, ZTP - roční 100,- Kč
čtenářský poplatek - děti, studenti, důchodci, ZTP - půlroční 50,- Kč
důchodci nad 70 let zdarma
poplatek za vyřízení MVS 50,- Kč / svazek
rezervace 5,- Kč

Sankční poplatky

vystavení plastikového čtenářského průkazu při ztrátě a poškození 30,- Kč
vystavení nového průkazu při změnách (příjmení, adresa atd.) zdarma
ztráta a úplné zničení publikace její plná cena + 50 % z ceny knihy
částečné poškození publikace do výše 50% plné ceny

Upomínací řízení

Knihovna již neposílá písemná upozornění poštou. Upozornění jsou zasílána pouze na e-mail, případně formou SMS. Pokud čtenář nenahlásí e-mailovou adresu, případně číslo mobilního telefonu, je povinen si sám hlídat termín odevzdání zapůjčených jednotek dle přehledu výpůjček, který obdrží při půjčování.

  • Připomínka – knihovna zdarma zasílá pouze na e-mail informaci o blížícím se termínu vrácení jednotek
  • I. Upomínka – tato upomínka je zasílána na e-mail či formou SMS druhý den po uplynutí termínu vrácení a zpozdné činí 7,- Kč za knihovní jednotku
  • II. Upomínka – tato upomínka je zasílána na e-mail či formou SMS po 30 dnech a zpozdné činí 12,- Kč za knihovní jednotku
  • III. Upomínka – tato upomínka je zasílána na e-mail či formou SMS po 45 dnech a zpozdné činí 22,- Kč za knihovní jednotku
  • Předsoudní upomínka – je zasílána doporučeným dopisem na adresu čtenáře (dle platného tarifu pošty) a zpozdné činí 50,- Kč za knihovní jednotku vyrozumění o upomínce e-mailem či SMS – 5,- Kč
  • Upomínka za MVS: druhý den po uplynutí termínu vrácení činí zpozdné 40,- Kč za jeden kus MVS dále se čtenáři připočítávají náhrady požadované knihovnou, která výpůjčku poskytla

Využití služby Internetu

Využití služeb Internetu je ZDARMA
pro registrované čtenáře knihovny – 2 hod. denně
pro veřejnost – 15 minut

poplatek za každých dalších 15 minut Internetu je 15,- Kč

Černobílý a barevný tisk z Internetu

1 strana A4 tisku – černobíle 5,- Kč
1 strana A4 tisku – barevně 10,- Kč
  • Využít služeb Internetu ve studovně mohou pouze návštěvníci starší 15 let (děti mohou využívat Internet pouze v dětském oddělení).
  • Využití služeb Internetu musí být v souladu s Knihovním řádem Městské knihovny Rumburk.

Využití zařízení pro virtuální realitu (VR)

Zapůjčení technologie VR (prezenční) pro registrované čtenáře knihovny 30 minut týdně zdarma
nad rámec této doby 50,- Kč / 30 minut
Zapůjčení technologie VR (prezenční) pro veřejnost 50,- Kč / 30 minut

Kopírování

Černobílé kopírování a tisk z vlastní předlohy

A4 jednostranně černobílé provedení 3,- Kč
A4 oboustranně černobílé provedení 4,- Kč
A3 jednostranně černobílé provedení 6,- Kč
A3 oboustranně černobílé provedení 8,- Kč

Barevné kopírování a tisk z vlastní předlohy

A4 jednostranně barevné provedení s převahou textu 8,- Kč
A4 jednostranně barevné provedení plná plocha 12,- Kč
A4 oboustranně barevné provedení s převahou textu 16,- Kč
A4 oboustranně barevné provedení plná plocha 24,- Kč
A3 jednostranně barevné provedení s převahou textu 16,- Kč
A3 jednostranně barevné provedení plná plocha 24,- Kč
A3 oboustranně barevné provedení s převahou textu 32,- Kč
A3 oboustranně barevné provedení plná plocha 48,- Kč

Laminování

A4 10,- Kč
A3 20,- Kč

Cena za kopírování či laminování menších než uvedených formátů je stejná jako za formát A4.

 

Při větším objemu poskytovaných služeb je možné dohodnout s ředitelem knihovny smluvní cenu.
Půjčování knih, časopisů a hudebních nosičů registrovaným čtenářům je zdarma.

 

Ceník nápojového koutku

Čaj (ovocný, černý) 10,- Kč
Espresso 25,- Kč
Cappucino 35,- Kč
Café latté 40,- Kč
Kapucínský alžír (káva, mléko, vaječný koňak) 50,- Kč