Městská knihovna Rumburk obrázky
Vítáme Vás v knihovně
je čtvrtek 27. července 2017


UPOZORNĚNÍ

V době dovolených a prázdnin od 10.července do 26.srpna 2017 budou všechna oddělení knihovny otevřena následovně:

 

pondělí a čtvrtek                     9.00  -   17.30 hod.

 

Případné prodloužení výpůjček nebo jakýkoliv kontakt :

 

tel: 412332334 – půjčovny         412332120   -  ředitelka

 

e-mail :  oddělení pro dospělé čtenáře :  studovna@mkrbk.cz 

dětské odd. : detske@mkrbk.cz   -  ředitelka :  reditelka@mkrbk.cz

 

       Zaměstnanci knihovny přejí krásné a pohodové letní dny

 

Pozvání na výstavu

Výstavu žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Rumburk můžete  zhlédnout  v přízemních prostorách Městské knihovny Rumburk  v půjčovní době. Výstava   potrvá do 31.8.2017

Kniha do vlaku – Městská knihovna Rumburk se připojila k celorepublikovému prokjektu knihoven a českých drah , kdy do příchozí haly rumburského nádraží umístila regál s knihami. Jedná se o duplicitní vyřazené knihy z fondu knihovny. Z takto umístěných knih si každý cestující může zapůjčit knihu a vzít si ji sebou do vlaku. Po přečtení ji může vrátit zpět na místo nebo ji může vrátit na jiné nádraží zapojené do projektu.

Počítačové kurzy pro seniory

Každé pondělí a pátek od 9.00 do 11.00 hod. 
v dětském a hudebním oddělení.

Kurzy jsou určené  pro všechny začínající uživatelé osobních počítačů
a jsou rozděleny do tří skupin:

1/ Jak na počítač

2/ Texty v počítači

3/ Internet a e-mail

Poskytování informačních služeb a informačních možností pro zrakově postižené uživatelé Městské knihovny Rumburk

V prostorách oddělení pro dospělé čtenáře v části studovny , je umístěno počítačové pracoviště pro slabozraké a nevidomé občany s příslušným programovým vybavením.  Toto zařízení umožňuje silně slabozrakým a nevidomým uživatelům plnohodnotně pracovat s aplikačními programy, zpracovávat informace v digitální podobě  včetně přístupu k internetu i pracovat s tištěnými předlohami. Zároveň je možno si zapůjčit zvukové knihy v dětském oddělení.