Městská knihovna Rumburk obrázky
Vítáme Vás v knihovně
je pátek 28. října 2016


Pozvání na výstavu

Městská knihovna Rumburk a Roman Oujezký

zvou na  „Výstavu fotografií – Rumburské okolí“

Výstava začíná vernisáží 4.10.2016 v 17.30 hod. a potrvá do 27.10.2016.

Výstavu lze shlédnout v půjčovní době – mimo půjčovní dobu je možné předem sjednat na tel. : 412332120 nebo mailem : reditelka@mkrbk.cz

 

Počítačové kurzy pro seniory

Každé pondělí a pátek od 9.00 do 11.00 hod. 
v dětském a hudebním oddělení.

Kurzy jsou určené  pro všechny začínající uživatelé osobních počítačů
a jsou rozděleny do tří skupin:

1/ Jak na počítač

2/ Texty v počítači

3/ Internet a e-mail

Poskytování informačních služeb a informačních možností pro zrakově postižené uživatelé Městské knihovny Rumburk

V prostorách oddělení pro dospělé čtenáře v části studovny , je umístěno počítačové pracoviště pro slabozraké a nevidomé občany s příslušným programovým vybavením.  Toto zařízení umožňuje silně slabozrakým a nevidomým uživatelům plnohodnotně pracovat s aplikačními programy, zpracovávat informace v digitální podobě  včetně přístupu k internetu i pracovat s tištěnými předlohami. Zároveň je možno si zapůjčit zvukové knihy v dětském oddělení.