obrázky
Vítáme Vás v knihovně
je úterý 07. prosince 2021


Oddělení knihovny

Oddělení pro dospělé čtenáře se studovnou

 

Největší a nejvíce navštěvované je oddělení pro dospělé čtenáře se studovnou. Čtenáři mají možnost volného výběru české a světové beletrie, naučné literatury a cizojazyčných publikací, možnost využití meziknihovní výpůjční služby. Součástí oddělení je studovna s prezenčním fondem, denním tiskem a časopisy. Jsou zde umístěny počítače pro vyhledávání v on-line katalogu knihovního fondu s možností využití souborného katalogu Clavius, dále počítače s připojením na internet a využití velkého výběru multimediálních CD-ROM.

Fond

Plně automatizovaný systém, půjčování přes čárový kód, volný výběr, přibližně kolem 40 000 svazků a 94 titulů periodik, Sbírky zákonů, brožury, mapy…

Služby

 • půjčování české a světové beletrie, naučné literatury, periodik, brožur…
 • informace o fondech knihovny a jejich službách
 • studovna encyklopedií a informační literatury, regionální literatury a periodik
 • ON-LINE katalog fondu knihovny s napojením na SKAT uživatelů LANius
 • meziknihovní výpůjční služba (vyžádání literatury, která není ve fondu)
 • rezervování půjčené literatury
 • přístup k internetu pro registrované
 • informační služby z elektronických databází knihovny (Česká národní bibliografie a SKAT uživatelů)
 • zvuková knihovna s PC stanici napojena na internet pro nevidomé a slabozraké občany s možností využití lupy

 

Oddělení pro děti a mládež

 

V čele dětského oddělení jsou málo tradiční stupínky, určené zejména těm nejmenším, kde si mohou při prohlížení knih udělat pohodlí, popřípadě využít audiovizuální techniku. Nejvíce jsou využívány během školního roku při spolupráci s mateřskými, základními a středními školami. Dětským čtenářům je k dispozici dětský on-line katalog a počítače s napojením na internet. Děti mají možnost volného výběru české a světové beletrie, naučné a cizojazyčné literatury včetně časopisů pro děti.

Fond

Plně automatizovaný systém, půjčování přes čárový kód,volný výběr přibližně kolem 30.000 svazků dětské literatury a 19 titulů periodik.

Služby

 • půjčování beletrie a naučné literatury pro děti a mládež
 • bibliografická informační služba
 • ON-LINE katalog fondu pro dětské čtenáře
 • kopírovací služby
 • bezplatná přístup na internetu pro dětské čtenáře
 • nabídka kulturně výchovné činnosti
 • besedy se spisovateli
 • exkurze pro žáky a studenty
 • nabídka kávy De´Longhi

 

Hudební oddělení

Pro nezájem využívání hudebního oddělení  k poslechu zvukových dokumentů, bylo toto oddělení zrušeno a veškerý jeho fond je čtenářům k dispozici v nabídce on-line katalogu  a půjčování těchto dokumentů je přeřazeno do dětského oddělení.

Ostatní prostory pro veřejnost

 

K pořádání besed, přednášek, koncertů a dalších společenských událostí slouží společenský sál s 80 místy a audiovizuální technikou. Tento sál se také pronajímá místním organizacím a různým institucím.