obrázky
Vítáme Vás v knihovně
je sobota 18. září 2021


Kniha do vlaku

Městská knihovna Rumburk se připojila k celorepublikovému prokjektu knihoven a českých drah , kdy do příchozí haly rumburského nádraží umístila regál s knihami. Jedná se o duplicitní vyřazené knihy z fondu knihovny. Z takto umístěných knih si každý cestující může zapůjčit knihu a vzít si ji sebou do vlaku. Po přečtení ji může vrátit zpět […]

Počítačové kurzy pro seniory

Každé pondělí a pátek od 9.00 do 11.00 hod.� v dětském a hudebním oddělení. Kurzy jsou určené pro všechny začínající uživatelé osobních počítačů a jsou rozděleny do tří skupin: 1/ Jak na počítač 2/ Texty v počítači 3/ Internet a e-mail

Poskytování informačních služeb a informačních možností pro zrakově postižené uživatelé Městské knihovny Rumburk

V prostorách oddělení pro dospělé čtenáře v části studovny , je umístěno počítačové pracoviště pro slabozraké a nevidomé občany s příslušným programovým vybavením. Toto zařízení umožňuje silně slabozrakým a nevidomým uživatelům plnohodnotně pracovat s aplikačními programy, zpracovávat informace v digitální podobě včetně přístupu k internetu i pracovat s tištěnými předlohami. Zároveň je možno si zapůjčit […]