obrázky
Vítáme Vás v knihovně
je sobota 26. září 2020


Noc s Andersenem

Již tradiční akce Noc s Andersenem proběhne z pátka 27. 3. na sobotu 28. 3. 2020.

Děti přihlašujte v oddělení pro děti a mládež, jejich počet na akci je omezený.