Kulturní dějiny Evropy

Svátek – Proč jsou některé dny výjimečné? Svátek a bezčasí. Radost a smutek. Ekumenický kalendář. 

PřílohaPDF

Kolem nás vidíme stopy křesťanské kultury v umění, literatuře, hudbě i v tradici prožívání svátků, nebo i v nenápadných okamžicích každodennosti. Pojďme je společně v respektu a v úctě ke kultuře druhých objevovat, pokusme se je pochopit a nést dál, abychom si s hrdostí mohli říkat Evropané a kulturní lidé. Kurz se koná pro zájemce z řad veřejnosti jednou za měsíc od února do června a je zakončen společnou procházkou městem a okolím. 

Přednášející: Mgr. Richard F. Vlasák, M. Th. (nar. 1983 v Praze), historik, teolog a novinář. V současnosti působí jako farář Českobratrské církve evangelické v Rumburku a ve Varnsdorfu. Vystudoval kulturní historii v Českých Budějovicích, studoval evangelickou teologii v Praze, Tübingen, Lipsku (D) a teologickou antropologii na TF JU. Teologická studia v Basileji (CH) dokončil prací na téma J. M. Lochman jako teolog české reformace. Působil jako politický komentátor Deníku, vystupoval proti propojení byznysu a politiku a z místa musel odejít. Dodnes příležitostně píše sloupky, komentáře a glosy. Byl historikem v Husitském muzeu v Táboře. Spolupracoval jako odborný poradce Kláry Smolíkové při vzniku knih Husité a především H.U.S. - úplně světovej, Komenský v komiksu a nejnověji Com.enský. Připravoval konferenci Evropských protestanských muzeí v Táboře. Je nositelem ocenění Médaille Société de l'histoire du protestantisme français. Je členem českých i zahradničních odborných společností