obrázky
Vítáme Vás v knihovně
je čtvrtek 19. září 2019


Ceník služeb

Ceník poplatků Městské knihovny Rumburk
od 1.1.2013

Čtenářské poplatky:

 • přihláška za čtenáře 20,- Kč
 • přihláška za čtenáře – děti, studenti, důchodci 10,- Kč
 • roční čtenářský poplatek 1. pol. 80,- Kč / 2. pol. 80,- Kč
 • roční čtenářský poplatek – děti, studenti, důchodci 1. pol. 50,- Kč / 2. pol. 50,- Kč
  (pokud si sám čtenář požádá, může si poplatek zaplatit jednorázově na celý rok)
 • poplatek jen za druhé pololetí 80,- Kč
 • poplatek jen za druhé pololetí – děti, studenti, důchodci 50,- Kč
 • poplatek za jednorázovou výpůjčku (včetně přihlášky) a zálohu 80% z ceny knihy
 • důchodci nad 70 let zdarma
 • poplatek za vyřízení MVS – za každý svazek 40,- Kč
 • poplatek za vyrozumění o rezervaci 5,- Kč + poštovné
 • rezervace 5,- Kč

Sankční poplatky:

 • vystavení plastikového čtenářského průkazu při ztrátě a poškození 30,- Kč
 • vystavení nového průkazu při čtenářem nezaviněných změnách (změna příj. td) zdarma
 • ztráta a úplné zničení publikace – její plná cena + 50% z ceny knihy
 • částečné poškození publikace do výše 50% plné ceny
 • poškození čárkového kódu na publikaci 10,- Kč

Upomínací řízení:

za odeslání upomínky elektronicky  manipulační poplatek 10,-Kč

 • I. upomínka 7,- Kč za knihovní jednotku
 • II. upomínka 12,- Kč za knihovní jednotku
 • III. upomínka 22,- Kč za knihovní jednotku
 • předsoudní upomínka 50,- Kč za knihovní jednotku

K vypočtenému poplatku z prodlení hradí čtenář navíc poštovné, dle platného ceníku pošty  – za každou zaslanou upomínku a doporučenou předsoudní upomínku.

Informační a kopírovací služby :

Bibliografické rešerše a seznamy :

 • zadání rešerše (seznamu) 20,- Kč
 • 1 český neanotovaný záznam 5,- Kč
 • 1 český anotovaný záznam 10,- Kč
 • 1 cizojazyčný neanotovaný záznam 10,- Kč
 • 1 cizojazyčný anotovaný záznam 15,- Kč

Informace z počítačových databází dat:

 • 1 strana A4 tisku 5,- Kč

Využití služby Internetu:

 • využití služeb Internetu je zdarma pro registrované čtenáře knihovny
 • využít služeb Internetu ve studovně mohou pouze návštěvníci starší 15-ti let (děti mohou využívat internet pouze v dětském  oddělení)

využití služeb Internetu musí být v souladu s Knihovním řádem Městské knihovny Rumburk

Kopírování:

 • 1 arch A4 jednostranně 2,- Kč
 • 1 arch A4 oboustranně 3,- Kč
 • 1 arch A3 jednostranně 3,- Kč
 • 1 arch A3 oboustranně 5,- Kč

Při větším objemu poskytovaných informací je možné s uživatelem dohodnout smluvní cenu
(dohodou s ředitelem knihovny)