Městská knihovna Rumburk obrázky
Vítáme Vás v knihovně
je čtvrtek 21. února 2019


Čtenářský kroužek

Městská knihovna Rumburk  pokračuje ve školním roce 2018/2019 s činnosti čtenářského kroužku pro děti 1.stupně  ZŠ.     Každé pondělí 14.30 – 15.30 v dětském oddělení. Začínáme 5.listopadu 2017. Kroužek je zdarma. Přihlášky a informace v dětském oddělení.                 čtení – povídání o knihách – malování – tvoření – soutěže       [...]

Kniha do vlaku – Městská knihovna Rumburk se připojila k celorepublikovému prokjektu knihoven a českých drah , kdy do příchozí haly rumburského nádraží umístila regál s knihami. Jedná se o duplicitní vyřazené knihy z fondu knihovny. Z takto umístěných knih si každý cestující může zapůjčit knihu a vzít si ji sebou do vlaku. Po přečtení ji může vrátit zpět na místo nebo ji může vrátit na jiné nádraží zapojené do projektu.

Počítačové kurzy pro seniory

Každé pondělí a pátek od 9.00 do 11.00 hod.  v dětském a hudebním oddělení. Kurzy jsou určené  pro všechny začínající uživatelé osobních počítačů a jsou rozděleny do tří skupin: 1/ Jak na počítač 2/ Texty v počítači 3/ Internet a e-mail

Poskytování informačních služeb a informačních možností pro zrakově postižené uživatelé Městské knihovny Rumburk

V prostorách oddělení pro dospělé čtenáře v části studovny , je umístěno počítačové pracoviště pro slabozraké a nevidomé občany s příslušným programovým vybavením.  Toto zařízení umožňuje silně slabozrakým a nevidomým uživatelům plnohodnotně pracovat s aplikačními programy, zpracovávat informace v digitální podobě  včetně přístupu k internetu i pracovat s tištěnými předlohami. Zároveň je možno si zapůjčit zvukové [...]